Opera Śląska szykuje się do remontu. Otrzymała na ten cel 19 mln zł!

We wtorek, 12 maja, Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego poinformowała w mediach społecznościowych, że Opera Śląska otrzyma 19 mln zł dofinansowania. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remont.

Byt opera slaska ul moniuszki

- Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania projekt dot. przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych wewnątrz budynku Opery Śląskiej! Wartość dofinansowania to ponad 1️9 mln złotych! – podkreśliła Izabela Domogała.

Jak otrzymane pieniądze zostaną spożytkowane?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora Opery Śląskiej, Łukasza Goika. Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie Opery Śląskiej w tej sprawie. - Otrzymane dofinansowanie, to efekt realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych”, gdzie Opera Śląska uzyskała zabezpieczenie środków w Wieloletnim Planie Finansowym Województwa Śląskiego oraz pozyskano fundusze w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. ogłoszono na tej podstawie postępowania przetargowe, które nie zostały rozstrzygnięte, ze względu na zabezpieczenie zbyt niskiej kwoty na realizacje zadania ze strony organizatora i drastyczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Przy nieocenionej pomocy Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, udało się pozyskać niezbędne środki na ponowne ogłoszenie postępowań przetargowych. Opera Śląska, dzięki tym działaniom, pozyskała dodatkowe 19 mln złotych ze środków Unii Europejskiej i przeszła z sukcesem wszystkie procedury aplikacyjne oraz weryfikacyjne także dzięki dużej pomocy Członka Zarządu Województwa Śląskiego, Izabeli Domogały. Przedmiotowy projekt przebudowy i rozbudowy Opery Śląskiej wraz z zapleczem, dotyczy w głównej mierze zabezpieczenie budynku p.poż i BHP i jest kontynuacją rozpoczętych działań z 2009 roku, na realizacje których środki były pozyskiwane regularnie od 2016 r. przez dyrektora Łukasza Goika.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon