Jaki był miniony rok dla Bytomia? Jest raport o stanie miasta

Do bytomskiej Rady Miejskiej trafił raport o stanie miasta za 2019 r. Z dokumentu wynika, że dla finansów Bytomia i inwestycji w mieście był to dobry rok. Radni będą dyskutować o tym raporcie na najbliższej sesji, 24 sierpnia.

Przedstawienie raportu, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim to ustawowy obowiązek prezydenta miasta. Jak podkreśla Mariusz Wołosz rok 2019 był dla Bytomia wyjątkowo udany.

Prezydent Wołosz: Przywracamy miasto na właściwe tory

- Przywracamy miasto na właściwe tory. Pokazują to wyniki finansowe – nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 44 mln zł, niespełna 4 mln deficyt przy prawie miliardowym budżecie, ponad 102 mln zł przeznaczonych na inwestycje oraz ponad 90 mln zł pozyskanych funduszy zewnętrznych – wylicza prezydent Bytomia.

Dochody i przychody miasta w 2019 r. wyniosły łącznie 998 955 000 zł i były wyższe o 5,95% od uzyskanych w 2018 r. O 5,73% wzrosły także budżetowe wydatki.

- Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła aż 44 mln zł. To najlepszy wynik od ponad 10 lat. Deficyt w wysokości niespełna 4 mln zł był najniższy od 2014 r. – podkreśla Ewa Tomczak, skarbnik miasta.

Ponad 100 mln zł przeznaczono na inwestycje w 2019 r.

Na inwestycje z budżetu Bytomia w ubiegły roku przeznaczono ponad 100 mln zł. Za te pieniądze m.in. przeprowadzano rewitalizację miasta, modernizowano oświetlenie uliczne, remontowano szkoły i przebudowywano drogi.

- W 2019 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną miasta. Duży nacisk położony został na remonty dróg. W ubiegłym roku przebudowaliśmy m.in. ulicę Reptowską, Musialika, Małachowskiego, Mochnackiego, Wojciechowskiego, Grota-Roweckiego i Wyzwolenia – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Wśród najważniejszych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r. jest budowa nowoczesnego lodowiska przy ul. Pułaskiego. Wartość prac to 40 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Inwestujemy w bazę sportową dostępną dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców. Budujemy nowoczesne lodowisko, przeznaczyliśmy środki na rozbudowę kortów tenisowych – wylicza Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Miniony rok był dobry m.in. dla lokatorów, środowiska i kultury

W ubiegłym roku sporo zmieniło się w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi. Po kontroli przeprowadzonej w Bytomskich Mieszkaniach zmieniono zasady najmu i – jak podkreślają włodarze Bytomia - zwiększyła się przejrzystość zawieranych umów.

- W 2019 r. Bytomskie Mieszkania zawarły aż 477 umów na lokale mieszkalne. To ponaddwukrotnie więcej niż w 2018 r. Skontrolowaliśmy także prawidłowość przyznawania lokali poza kolejnością w latach wcześniejszych – okazało się, że na 120 zawartych umów, aż 80 lokali zostało przyznanych bez uzasadnienia – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta miasta.

W 2019 r. ukrócono również proceder nielegalnego składowania odpadów w Bytomiu. Prezydent miasta uchylił, wygasił i cofnął ok. 30 decyzji na gospodarowanie odpadami.

W raporcie wskazano także budżet obywatelski, który w ubiegłym roku powrócił do Bytomia , dzięki któremu mieszkańcy miasta mogą współdecydować na co przeznaczyć środki z budżetu gminy oraz reaktywowaną Młodzieżową Radę Miejską. W kulturze podkreślono udane Dni Miasta oraz powrót Festiwalu Dziwne Fajnie z Międzygalaktycznym Zlotem Superbohaterów na czele.

Pełny raport jest dostępny TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=eLtGdMVMt2Y

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon