Dola nauczyciela. Jak zarabia się w bytomskiej oświacie?

W całej Polsce pracuje ponad pół miliona nauczycieli. Niecałe 2,5 tysiąca z nich prowadzi zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę Bytom. Jak są wynagradzani za swoją pracę?

Byt krzesla w klasie

Zgodnie z Raportem o stanie miasta w roku szkolnym 2019/2020 w Bytomiu istniało 58 szkół publicznych, w których naukę pobierało 16 tysięcy uczniów oraz 41 przedszkoli miejskich opiekujących się 4,6 tys. dzieci. Niestety liczba wychowanków tutejszych placówek systematycznie spada. W ciągu czterech ostatnich lat ilość uczniów zmalała aż o pół tysiąca, co jest powodem niekorzystnych zmian demograficznych, których nie udaje się powstrzymać od wielu lat.

W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom zatrudnionych jest aż 2435 nauczycieli. To mniej więcej tyle, ilu pracowników ma kopalnia Bobrek! To czyni ich jedną z bardziej znaczących grup zawodowych w naszym mieście, o czym świadczy wielkość reprezentacji grona pedagogicznego w Radzie Miejskiej. Na 25 rajców aż 1/5 z nich to właśnie nauczyciele.

Wynagrodzenia nauczycieli w całym kraju określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, ponieważ - teoretycznie - pieniądze na ten cel są przekazywane gminom i powiatom z budżetu centralnego. W praktyce jednak tzw. subwencja oświatowa nie pokrywa pełnych kosztów wynagrodzeń w oświacie, dlatego miasta zazwyczaj muszą pokrywać różnicę z własnej kasy.

Ile zarabia nauczyciel w Bytomiu?

Według ostatniego rozporządzenia ministra z 27 sierpnia 2020 r. wynagrodzenia nauczycieli wynoszą:

  • 2949 zł brutto - nauczyciel stażysta
  • 3034 zł brutto - nauczyciel kontraktowy
  • 3445 zł brutto - nauczyciel mianowany
  • 4046 zł brutto - nauczyciel dyplomowany

Zgodnie z Kartą nauczyciela prócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikom pedagogicznym przysługują różne dodatki, których jest kilkanaście. Są to m.in. za wysługę lat, funkcyjne, motywacyjne, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, "trzynastka" (czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne) itd.

Nierzadko zdarza się, że nauczyciele pracują w kilku placówkach jednocześnie, dzięki czemu są w stanie uzyskać wyższy dochód. Rekordzista w Bytomiu zarabia ponad 16,5 tys. zł brutto miesięcznie. Oprócz niego zarobki powyżej 10 tys. zł wykazuje dwóch innych pedagogów, natomiast czterech nauczycieli zarabia 9 tys. zł. Znacznie większą grupę stanowią pracownicy pedagogiczni z zarobkami ponad 8 tys. zł, bo jest ich już 68, zaś powyżej 7 tys. zł zarabia w naszym mieście już niemal 220 nauczycieli.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon