Bytomskie Mieszkania chcą remontować na potęgę

W tym roku Dział Zamówień Publicznych w Bytomskich Mieszkaniach ma pełne ręce roboty. Jednostka co rusz ogłasza kolejne przetargi na remonty poszczególnych lokali, wymianę okien, a nawet przebudowy całych budynków. Z tego względu pilnie potrzebni są wykonawcy, którzy te prace zrealizują.

Byt fasada kamienicy

Zamówienia Bytomskich Mieszkań mają najróżniejszy zakres. Część z nich to proste remonty pojedynczych mieszkań, czy wymiana stolarki okiennej, jednak nie brakuje również termomodernizacji całych budynków lub dużych inwestycji obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie kompleksowej przebudowy całych budynków. Z tego względu o pozyskanie zleceń mogą się starać zarówno duże firmy wykonawcze, ale też małe przedsiębiorstwa. Wystarczy jedynie spełnić wymagania formalne i złożyć niezbędne dokumenty do przystąpienia do przetargu.

- Ogłosiliśmy kolejne postępowania przetargowe i obecnie szukamy wykonawców zainteresowanych m.in. dużymi projektami współfinansowanymi z dotacji unijnych oraz dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 - mówi wiceprezydent Bytomia Waldemar Gawron. - Czekamy na zainteresowane firmy, które wyrażą gotowość do udziału w postępowaniu przetargowym – zachęca.

W najbliższym czasie przedsiębiorcy mogą startować w następujących przetargach:

  • Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (Rozbark, Śródmieście) przy ul. Kochanowskiego 15 i ul. Żeromskiego 3 oficyna - termin składania ofert: 22 października
  • Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji - Etap IV - termin składania ofert: 23 października
  • Roboty rozbiórkowe wraz z projektami i robotami towarzyszącymi budynków oficyny oraz budynku gospodarczego w podwórzu przy ul. Batorego 26 oraz budynku oficyny (I segment) w podwórzu przy ul. Dworcowej 18A - termin składania ofert: 23 października
  • Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Witosa 9/6 i 7 i ul. Podgórnej 8/7 w Bytomiu - Pakiet 10 - termin składania ofert: 29 października
  • Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom – Etap V - termin składania ofert: 29 października
  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i wymiana systemów ogrzewania 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu - termin składania ofert: 3 listopada
  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu - termin składania ofert: 3 listopada
  • Remont i przebudowa siedmiu budynków w Bytomiu na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych z nowym podziałem lokali mieszkalnych - termin składania ofert: 3 listopada

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dostęp do siedziby Bytomskich Mieszkań jest ograniczony, dlatego otwarcie ofert złożonych w powyższych przetargach będzie dokonywane podczas transmisji online na kanale jednostki na YouTube.

Aktualnie Bytomskie Mieszkania realizują m.in. rewitalizację kilkunastu zabytkowych familoków na terenie Kolonii Zgorzelec, natomiast powoli finiszuje adaptacja dawnego hotelu robotniczego przy ul. Siemianowickiej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Oprócz tego prowadzone są także remonty wybranych mieszkań z zasobów gminy.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon