Kolejny rok unijnych inwestycji PEC

Od 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności. W ciągu ostatnich czterech lat Spółka wybudowała łącznie ok. 25,8 km sieci ciepłowniczych oraz 301 indywidualnych węzłów cieplnych, które w sporej mierze zastąpiły paleniska węglowe przyczyniając się do ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji.

W 2020 roku zbudowano ok. 6 km sieci ciepłowniczych oraz 34 węzły cieplne w ramach aktualnie prowadzonych trzech projektów z zakresu poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Pierwszy z nich to: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020”. Od 2017 roku w ramach tej inwestycji zbudowano 199 węzłów cieplnych, wymieniono ok. 17 km sieci ciepłowniczych oraz zlikwidowano 10 węzłów grupowych.

Od 2019 roku prowadzone jest zadanie pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Realizacja projektu przewidziana jest do 2022 roku.

W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców dotyczące możliwości nowych podłączeń, Spółka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności dla kolejnej inwestycji przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza. Mowa tu o projekcie pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Podstawowe efekty realizacji trzech ww. projektów to:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 48 372 GJ/rok – co pozwoliłoby ogrzać rocznie około 900 domków jednorodzinnych,
  • uniknięte emisje CO2 ok.: 4 657 Mg/rok – daje to rocznie około 2 300 ton niespalonego węgla,
  • zmniejszenie emisji pyłów ok.: 27 Mg/rok,
  • bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego,
  • ograniczenie poziomu niskiej emisji,
  • wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

Dzięki podjętym działaniom w okresie od roku 2017 do końca roku 2022 łącznie zbudowanych zostanie ok. 343 szt. węzłów cieplnych oraz ok. 29 km sieci ciepłowniczych. Da to wymierny efekt w postaci redukcji emisji pyłów do środowiska, która wyniesie ok. 45 Mg/rok.

Równolegle prowadzone są kampanie informacyjno – promocyjne ww. projektów. W ostatnim czasie odbyły się trzy spotkania informacyjne z mieszkańcami Śródmieścia i Szombierek. Wydarzenia dotyczyły planowanych nowych podłączeń mających na celu likwidację niskiej emisji oraz prowadzonej modernizacji istniejącej infrastruktury. Dostosowując się do panujących okoliczności zmieniliśmy charakter działań promocyjnych. W głównej mierze informacje przekazywane są poprzez konta PEC na FB i Instagramie oraz www Spółki. Ze względu na ograniczony kontakt z mieszkańcami, rozpoczęliśmy przekaz bezpośredni w postaci wywieszania w budynkach plakatów informacyjnych nt. zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji. Informacje zamieszczane były w najbliższym otoczeniu prowadzonych prac.

Docierają do nas sygnały od mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z naszymi zrealizowanymi inwestycjami, którzy już odczuwają poprawę jakości powietrza. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami prowadzą działania przyczyniające się do ograniczenia występowania zjawiska smogu. Ze względu na uciążliwość prowadzonych prac ziemnych, pragniemy przeprosić za utrudnienia i podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość.
Bieżące informacje znajdują się na kontach PEC na FB i Instagramie oraz www.pec.bytom.pl.

logo FS poziom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon