Będzie nowa sygnalizacja świetlna na Zabrzańskiej

Ponad pół roku trwała procedura przetargowa dotycząca przebudowy infrastruktury tramwajowe wzdłuż ulicy Frycza Modrzewskiego. W ramach inwestycji powstanie m.in. sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Zabrzańską.

Byt skrzyzowanie w szombierkach przy kosciele

Przetarg został ogłoszony w marcu, czyli w czasie, gdy Polskę zaczynała opanowywać epidemia koronawirusa. Mimo to swoje oferty złożyło 6 firm. Otwarto je w maju, lecz z powodu odwołań uczestników przetargu, wyboru najkorzystniejszej z nich dokonano dopiero w październiku. Najwyższą punktację zdobyła oferta spółki Silesia Invest z Gliwic, która zadeklarowała przeprowadzenie prac budowlanych w cenie 16,7 mln zł brutto. Zamawiający - Tramwaje Śląskie oraz gmina Bytom - planowali przeznaczyć na ten cel 20,3 mln zł brutto, co oznacza, że udało się zaoszczędzić blisko 4 miliony złotych.

Wyloniono wykonawcę przebudowy torowiska w Szombierkach

Dziś zawarto umowę z wykonawcą, więc już niebawem powinny się rozpocząć prace budowlane. Podpisy złożono elektronicznie. W ramach inwestycji zostanie przebudowana infrastruktura tramwajowa od przystanku Szombierki Kościół do granicy z Rudą Śląską, gdzie obecnie trwają już zaawansowane roboty modernizacyjne.

- Od początku zakładaliśmy, że oba zakresy chcemy wykonać w jednym czasie, najlepiej przez jednego wykonawcę. Stąd decyzja o wspólnym przetargu. Dzięki temu nie narazimy mieszkańców na podwójne utrudnienia, lecz obie inwestycje zrealizowane zostaną, jak to się mówi, za jednym zamachem - stwierdził Bolesław Knapik, prezes Tramwajów Śląskich.

Odcinek przeznaczony do modernizacji obejmuje około 1,3 km toru pojedynczego. To głównie jednotorowa linia tramwajowa przebiegająca w większości po wydzielonym pasie. Torowisko zostanie wykonane na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, natomiast w miejscach przecięcia dróg oraz na przejściach dla pieszych szyny będą ułożone w prefabrykowanych płytach przy użyciu elastycznych mas zalewowych. Inwestycja obejmie również wymianę słupów i sieci trakcyjnej, wykonanie systemu zdalnego sterowania zwrotnic, modernizację mostu nad rzeką Bytomką, a także budowę nowych platform na przystanku Szombierki Frycza Modrzewskiego.

Inwestycja obejmie też przebudowę jezdni i chodników

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez spółkę Tramwaje Śląskie oraz gminę Bytom. W ramach inwestycji miasto przebuduje także skrzyżowanie z ul. Zabrzańską. Z pewnością wzbudzi to duże poruszenie wśród kierowców, bo obie ulice stanowią część zatłoczonej Drogi Wojewódzkiej nr 925. Oprócz wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu powstanie sygnalizacja świetlna, której dotąd w tym miejscu nie było. Pozwoli to uporządkować ruch i ułatwić włączanie się do niego pojazdom z ul. Frycza Modrzewskiego.

Ponadto w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane zatoka autobusowa i peron tramwajowy, przebudowane chodniki i zjazdy, wykonany ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, a także powstanie nowa droga rowerowa. Oprócz tego przewidziane są nasadzenia drzew i krzewów, uporządkowanie zieleńców oraz przebudowa odwodnienia układu drogowego.

- Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzańską wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowców, którzy kierują się z Bytomia w stronę Zabrza i Rudy Śląskiej - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Wykonawca ma czas na realizację zadania w zakresie tramwajowym do kwietnia 2022 roku, natomiast w części drogowej do końca września 2021 r.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon