Czy wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wielu przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia udzielanego przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej, której zadaniem było złagodzenie skutków gospodarczych pandemii Koronawirusa. Wsparcie w postaci pożyczki określone zostało mianem subwencji finansowej. Jakie skutki podatkowe ma tego rodzaju pomoc państwa?

Byt f

Kwestia ta budziła wątpliwości wielu przedsiębiorców, dlatego resort finansów wydał w tej sprawie komunikat, w którym wyjaśniono, że subwencja nie jest przychodem podatkowym. Traktowana jest bowiem jako pożyczka, która w uzasadnionych przypadkach może zostać umorzona. Należy przy tym zaznaczyć, że wydatki pokryte przy użyciu środków przekazanych firmie przez PFR, podlegają zaliczeniu w koszty podatkowe, pod warunkiem, że są zgodne z ogólnymi zasadami ich kwalifikacji określonymi w ustawach podatkowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt ewentualnego umorzenia pożyczki.

Potwierdzeniem prawidłowości takiego stanowiska są interpretacje indywidualne wydane w tej sprawie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ten organ podatkowy wyjaśnia w nich, że subwencja finansowa przekazana podatnikowi w ramach programu wsparcia małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w zwalczaniu sutków epidemii COVID-19 z zasady ma charakter zwrotny. W związku z tym nie stanowi ona przychodu firmy w momencie jej otrzymania, nie podlega zatem także opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że pomoc jest nieoprocentowana. Brak oprocentowania jest bowiem ogólnie ustaloną zasada przyznawania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy przy tym zaznaczyć także, że wydatki pokryte ze środków uzyskanych w ramach subwencji stanowią koszty kwalifikowane, pod warunkiem, że nie są wykluczone na podstawie innych przepisów podatkowych. Nie zmienia tego ewentualne umorzenie całości lub części pożyczki.

Biuro rachunkowe Efekta działa na warszawskim rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Współpracujemy z dużymi, średnimi, małymi i mikro przedsiębiorstwami. Przejmiemy na siebie nie tylko ciężar rozliczeń podatkowych, ale także sprawy kadrowe Twojej firmy. Nasi pracownicy zawsze chętnie odpowiadają na wszystkie pytania naszych klientów i służą im radą w razie potrzeby.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon