Pomoc dla przedsiębiorców w czasach epidemii COVID-19

Przedsiębiorcy szczególnie odczuwają skutki epidemii koronawirusa. Aktualnie borykają się z kolejnymi obostrzeniami, które komplikują im życie. Miasto wraz za pomocą różnych instrumentów stara się ich wspierać w tym trudnym okresie.

Byt bytom i rozbark

- Staramy się wspierać bytomskich przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Udzielamy zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz ulg w opłatach cywilnoprawnych. Rozpatrzyliśmy już ponad 750 wniosków. Przedsiębiorcy najchętniej korzystali z możliwości obniżki czynszu za lokale użytkowemówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Oprócz pomocy jaką oferuje państwo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu udogodnień, które opracowały władze miasta. Od marca w Bytomiu działa zespół roboczy, który weryfikuje wnioski wpływające do miasta. W czasie od marca do października do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęło 757 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa. W ramach tego firmom udzielono ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na łączną kwotę 853 tys. zł. Największa część tej sumy została przeznaczona na: ulgi związane z obniżką czynszu na lokale użytkowe, umorzenia w ramach pomocy de minimis oraz umorzeń opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dzierżawy.

Obowiązujące przepisy pozwalają także na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny). W szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę straty finansowe podatników związanych z epidemią COVID-19 możliwe będzie ubieganie się o umorzenie powyższych podatków.

Pakiety pomocy zawarte w Tarczy Antykryzysowej nadal świadczone są przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Przedsiębiorstwa mogą starać się o jednorazową pożyczkę jak również dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie. Bytomski PUP realizując rządowy program pomocy związany z Tarczą Antykryzysową przeznaczył do tej pory 43 mln 191 tys. zł. Największa kwota, bo 28 mln trafiła do firm w ramach jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przeznaczono 11 mln zł, zaś dofinansowanie dla przedsiębiorców będących osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników wyniosło 4,3 mln zł. Warto nadmienić, iż Powiatowy Urząd Pracy udzielił dofinansowań w formie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników przeznaczając na te cele kwotę ponad 225 tys. zł.

O przyznanie pożyczki mogą się starać mikroprzedsiębiorcy, czyli osoby samozatrudnione bądź podmioty zatrudniające w oparciu o umowę od 1 do 9 pracowników. Nadal można się również ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych epidemią koronawirusa.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdziemy na stronie PUP Bytom.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon