Rząd znów sypnął milionami dla Bytomia. Sprawdź na co

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znowu popłyną do Bytomia. Tym razem na realizację projektów w naszym mieście przekazano łącznie ponad 5,7 mln zł.

Byt stadion nadzieja

Za sprawą dofinansowań z RFIL miasto Bytom mogło przystąpić do realizacji takich projektów, jak np. przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego, remont misy basenu odkrytego przy ul. Wrocławskiej, czy budowę rolkowiska przy ul. Pułaskiego. W sumie gmina pozyskała z tego źródła już kilkadziesiąt milionów złotych.

To jednak nie koniec wsparcia dla Bytomia, ponieważ w ramach RFIL władzom miasta i województwa udało się pozyskać kolejne 5 760 000 zł na inwestycje w naszym mieście. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury drogowej, sportowej i kulturalnej.

Miasto przebuduje drogę do terenów inwestycyjnych

W tym rozdaniu największą kwotę dofinansowania - 1,85 mln zł - przeznaczono na przebudowę ulicy Węglowej. To kluczowe przedsięwzięcie dla rozwoju bytomskich terenów inwestycyjnych. W ubiegłym roku miasto Bytom zawarło porozumienie z firmą GTB Metropolis sp. z o.o. na przygotowanie gruntów w tym rejonie pod budowę nowych zakładów pracy. Ulica Węglowa komunikuje te tereny z Obwodnicą Północną oraz autostradą A1, lecz obecnie jest w katastrofalnym stanie.

- W ramach tej inwestycji nasze miasto planuje nie tylko przebudowę drogi, ale również budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia, w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych, a także utrzymania atrakcyjności istniejącej zabudowy usługowej - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Pieniądze dla Opery, Muzeum i sportu

Z kolei za 1,71 mln zł z RFIL zostaną zrealizowane 4 zadania dotyczące miejskich obiektów sportowych i kulturalnych:

  1. Budowa boiska z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej;
  2. Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum na cele edukacyjno-kulturalne przy ul. Stolarzowickiej;
  3. Modernizacja budynku klubowego na zaplecze sportowe, montaż nawadniania i odtworzenie murawy boiska KS Nadzieja Bytom przy ul. Worpie;
  4. Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego Śródmieście-Rozbark przy ul. Chorzowskiej znajdującego się obok powstającego Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych

Oprócz środków pozyskanych przez miasto, do Bytomia trafią także pieniądze z RFIL zdobyte przez województwo śląskie. 2,2 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację sceny, prace konserwatorskie, restauratorskie i inne roboty budowlane w gmachu Opery Śląskiej oraz na termomodernizację budynku Muzeum Górnośląskiego wraz z poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- To są realne środki z budżetu państwa, na realne potrzeby samorządów. Cieszę się, że wiele projektów i inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców zostanie dofinansowanych dzięki wsparciu strony rządowej. To kolejny przykład udanej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów, który w tym trudnym czasie walki z pandemią pozwoli gminom rozwijać się i realizować ważne przedsięwzięcia oczekiwane przez mieszkańców - stwierdził marszałek Jakub Chełstowski.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon