Średniowieczny charakter Bytomia. Plany rewitalizacji ulicy Zaułek w Śródmieściu

Ukryta wśród ogródków restauracyjnych, dokładnie między Rynkiem, a placem Kościuszki. Równolegle do ul. Gliwickiej, leży zapomniana i zaniedbana ulica Zaułek. Miasto stara się o pozyskanie środków unijnych na odnowę tego niezwykłego miejsca. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłosił już przetarg na zrealizowanie inwestycji. W kolejce jest także ulica Dworcowa.

- O tym, jak powinna wyglądać ul. Zaułek rozmawialiśmy z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Teraz przyszła pora na realizację przygotowanej wraz z bytomianami koncepcji. Realizacja obydwu inwestycji - przebudowy ul. Dworcowej i rewitalizacji Zaułka będzie możliwa po pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Złożone przez nas wnioski do Urzędu Marszałkowskiego czekają na rozstrzygnięcie - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Jakie są plany na Zaułek?

Przede wszystkim przebudowa nawierzchni o długości 75 metrów, oczywiście przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej oraz kostki kamiennej rzędowej i kamiennej mozaikowej Ponadto odwodnienie powierzchniowe i wymiana wypustów, wykonanie oświetlenia, instalacja monitoringu oraz utworzenie elementów małej architektury i zagospodarowanie podwórek, z planowanym nasadzeniem nowych roślin i drzew. Mieszkańcy zadeklarowali także zmianę miejsc parkingowych z wewnętrznego podwórka, aby zostało one w całości przeznaczone na wypoczynek i rekreację. Niestety, elewacja kamienic przy Zaułku (od strony placu Kościuszki) również pozostaje wiele do życzenia...

Kiedy rozpoczną się prace?

Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Jeśli zostanie ono przyznane i pojawi się wykonawca, po podpisaniu umowy będzie miał 12 miesięcy na realizację zamówienia. Wykonawca musi miec na uwadze, że teren, na którym znajduje się ulica Zaułek leży w obszarze ochrony archeologicznej. Oznacza to, że przed podjęciem prac konieczne będzie pozyskanie stosownych zezwoleń archeologicznych wraz z nadzorem.

W planach także Dworcowa... i nie tylko

Oprócz rewitalizacji Zaułka, miasto chce pozyskać dofinansowanie także na odnowę ulicy Dworcowej, ale również budynków wokół Rynku oraz przy ulicach Jagiellońskiej, Szymanowskiego, Rycerskiej, Mickiewicza, Katowickiej, Matejki i Głębokiej.

- Wszystkie złożone wnioski oraz wysokość kosztów związanych z realizacją projektów zostały opracowane na podstawie dokumentacji technicznej, a także posiadają niezbędne decyzje i pozwolenia budowlane. Tym samym w przypadku przyznania dofinansowania z Unii Europejskiej oraz po rozstrzygnięciu przetargów, wykonawcy będą mogli przystąpić do realizacji projektów rewitalizacyjnych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Plany na ulicę Dworcową są ambitne. To wymiana nawierzchni z kostki i płyt granitowych, nasadzenie roślinności w ogromnych donicach, nowe elementy małej architektury, przebudowa kanalizacji, nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i sieci gazowej. Wyremontowane zostaną także elementy wspólne 11 kamienic. Głównie dachy, elewacje i klatki schodowe.

- Prace związane z wymianą sieci gazowej na odcinku ponad 700 metrów już trwają. Ze względu na stosowaną technologię i logistykę prowadzonych robót, prace związane z przebudową gazociągu muszą zostać zrealizowane przed rozpoczęciem prac drogowych w ramach projektu rewitalizacji ulicy Dworcowej - mówi wiceprezydent Michał Bieda.

„Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmująca ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolic Rynku to koszt ponad 30 milionów złotych. Miasto stara się o pozyskanie ponad połowy tej sumy. Resztę sfinansuje gmina z własnego budżetu we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon