Przedsiębiorcy z BIPH spotkali się na corocznym zebraniu

Członkowie Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wzięli udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 14 czerwca w Bytomiu, w restauracji Świetlik, na terenie dawnej kopalni Powstańców Śląskich.

W walnym zebraniu uczestniczy władza stowarzyszenia, mająca uprawnienie do podejmowania uchwał. Na obradach obecny był wiceprezydent Bytomia Michał Bieda. Przedstawił on sytuację na bytomskim rynku gospodarczym oraz przyszłe plany władz. Prezes Zarządu Krzysztof Gajos zdał sprawozdanie z mijającej kadencji. Wśród wydarzeń znalazło się m.in. organizowane przez BIPH Seminaria Gospodarcze, Pikiniki Sportu i Biznesu, Śniadanie Biznesowe i inne spotkania. Część z nich odbyła się online. Podczas zebrania przypomniano również okoliczności wręczenia Izbie Medalu Miasta Bytomia. Po udzieleniu absolutorium, zostały powołane nowe władze. Konkretniej Zarząd, skład Komisji Rewizyjnej oraz skład Sądu Koleżeńskiego. Podczas spotkania nadano również tytuł Honorowego Prezesa Zarządu byłemu prezesowi Tadeuszowi Gapińskiemu, który pełnił funkcję w latach 2000-2017.

Pomoc i wsparcie

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa w Bytomiu to niezależna organizacja, dobrowolnie zrzeszająca podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność na obszarze izby oraz działają na podstawie ustanowionych przepisów o izbach gospodarczych. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy zrzeszonymi firmami, tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia firmy, wzajemna pomoc i wsparcie, na które mogą liczyć wszyscy członkowie. W tej chwili, ponad 60 przedsiębiorstw, którym przysługują m.in. darmowe szkolenia z zakresu prawa pracy, podatków i przepisów ZUS, spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych czy promocję firmy członkowskiej.

Ciągły rozwój

BIPH ciągle się rozwija. Jak przyznaje Prezes Zarządu Krzysztof Gajos - siła Izby zależy od jej członków. W najbliższych planach jest m.in. powstanie wydawnictwa dotyczącego bytomskiej gospodarki. Jego głównym zadaniem będzie prezentacja możliwości miejskich. Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu Izba zrzeszała zaledwie kilkunastu członków. W tej chwili, liczba ta stale się powiększa, a przedsiębiorcy nastawieni na realizację swoich planów z chęcią korzystają z możliwości, jakie daje członkostwo.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon