Bytomskie Centrum Kultury dostanie pieniądze z konkursu grantowego

Narodowe Centrum Kultury od lat wspiera lokalne instytucje kulturalne. W tym roku pozyskał dodatkowe środki na uruchomienie nowych form pomocy. Jednym z nich był konkurs grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego beneficjenci otrzymają dofinansowania na szkolenia i zakup sprzętu cyfrowego. Grant dostało też Bytomskie Centrum Kultury. Sprawdź, na ile pieniędzy.

Byt Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Konkurs grantowy

- Wsparcie cyfryzacji samorządowych instytucji kultury,realizujących działania kulturalne na rzecz lokalnych społeczności, to niezwykle potrzebna pomoc w tym trudnym czasie pandemii. Od lat blisko współpracujemy z domami kultury, znamy realia ich funkcjonowania i oczekiwania. Przeprowadzone w ostatnich latach badania, potwierdzają ogromne potrzeby w obszarze cyfryzacji – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

16 kwietnia 2021 roku Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie lokalnych instytucji kultury środkami na wyposażenie placówek w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w zakresie używania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu. O wsparcie mogły ubiegać się takie placówki, jak:

  • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1005 przeszło pozytywną ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy łącznie otrzymają wsparcie w kwocie 26 430 500,00 złotych.

Bytomskie Centrum Kultury znalazło się wśród wybranych placówek, które otrzymają wsparcie. Na projekt „CYFERBLAT – Cyfrowe Bytomskie Laboratorium Absorpcji Technologi” przyznano dofinansowanie w kwocie 142 tysięcy złotych.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon