Będzie remont zabytkowej nastawni na dworcu kolejowym. PLK ogłosiły przetarg

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie projektu remontu nastawni bramowej w Bytomiu. Spółka podkreśliła, że przyszły projektant będzie musiał dobrać technologię robót uwzględniając uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów.

G. Goik / UM Bytom
Nastawnia kolejowa na stacji Bytom

PLK zapowiada remont, ale na razie nie wskazuje terminu

Remont nastawni bramowej przy dworcu kolejowym w Bytomiu obejmować ma jej konserwację i zabezpieczenie. Ogłoszony przez PLK przetarg zakłada ponadto, że wykonawca zadania będzie musiał wcześniej przeprowadzić inwentaryzację obiektu i stworzyć kosztorys prac.

- Przyszły projektant będzie musiał dobrać technologię robót uwzględniając uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów – podkreśla zarządca kolejowej infrastruktury.

Jak wylicza w swoim komunikacie PLK w zakresie zadania będzie m.in. oczyszczenie i malowanie elementów konstrukcji stalowej, remont dachu, odświeżenie elewacji budynku czy wymiana okien i drzwi. Projekt obejmie również zapewnienie służbowej drogi dojścia do obiektu lub pozostawienie rezerwy terenu pod budowę bezpiecznego dojścia od nowego peronu nr 1.

Harmonogram przewiduje, że prace projektowe wraz z wystąpieniem o wydanie stosownych zgód administracyjnych mają być wykonane do końca roku 2023. Same prace remontowe w nastawni mają być realizowane „w kolejnych latach, po uzyskaniu finansowania”.

Trwają roboty na peronach i w przejściach podziemnych

PLK przypomina jednocześnie, że na terenie stacji kolejowej w Bytomiu prowadzone są prace przy przebudowie peronów i hali. Inwestycja jest częścią zakrojonych na szeroką skalę robót na linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie.

Jak podaje spółka aktualnie prowadzone są prace w przejściach podziemnych i na peronach. Na hali peronowej wykonano piaskowanie części konstrukcji stalowej oraz wzmocnienie fundamentów. Rozbierany jest stary dach. Rozpoczęły się także roboty związane z budową niezbędnych wzmocnień konstrukcji.

Docelowo na stacji Bytom będą trzy nowe perony. Projekt inwestycji zakłada także odnowienie hali peronowej nad peronami. Przebudowa obejmuje - zgodnie z ustaleniami pomiędzy PLK, a miastem Bytom oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – historyczne przeszklenia oraz wykonanie wzmocnień. Ma to pozwolić na dodatkowe doświetlenie peronów i odtworzenie zabytkowego charakteru stacji.

W ramach prac odnowione zostaną dwa przejścia podziemne, w tym przejście na perony. Budowane jest też nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Batorego do Radzionkowa.

Odrobina dyplomacji w kolejowym wydaniu

Jak wylicza PLK na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

- Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej – podkreśla w komunikacie spółka.

Dyplomatycznie nie wspomina jednak, że kiedy we wrześniu ubiegłego roku Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną cały budynek nastawni wraz z jego murowaną częścią (z klatką schodową i parterem) podkreślając, że obiekt w całości posiada wartość historyczną, a także unikatową wartość architektoniczną i naukową, to PLK... odwołała się od tej decyzji. Zarządca kolejowej infrastruktury przekonywał, że nastawnia bynajmniej nie posiada cech pozwalających na uznanie jej za zabytek w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a tym samym brak jest podstaw do wpisania jej do rejestru zabytków. Wskutek tego kroku sprawa trafiła do rozpatrzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nastawnia Bytom

Może Cię zainteresować:

Modernistyczna nastawnia kolejowa w Bytomiu w całości wpisana do rejestru zabytków

Autor: Michał Wroński

18/10/2022

Nastawnia kolejowa pyskowice

Może Cię zainteresować:

Stalowa konstrukcja nastawni bramowej Pk5 w Pyskowicach uratowana przez społeczników. Dokonali (zdaniem PKP) niemożliwego

Autor: Katarzyna Pachelska

13/05/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon