BPK remontujemy wspólnie – raz, a dobrze

Dworcowa i Piekarska - w przebudowie obu ulic niemały udział ma Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które z własnych środków wymienia sieć wodociągową oraz przebudowuje i remontuje sieć kanalizacyjną. Dzięki współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów czy Tramwajami Śląskimi prace wykonywane przez BPK są prowadzone równolegle z głównymi inwestycjami realizowanymi na wymienionych ulicach.

Zdjęcie Główne 2

Na ul. Dworcowej prace wykonywane przez MZDiM jeszcze się nie zakończyły, ale zakres BPK owszem.

Nowa sieć wodociągowa pod Dworcową

Mieszkańcy wszystkich kamienic mieszczących się przy ul. Dworcowej już korzystają z nowej sieci wodociągowej. Dodatkowo przy samej Dworcowej zamontowaliśmy na stałe cztery zraszacze, które uruchamiają się w najgorętsze dni orzeźwiając upalne miejskie powietrze – mówi Mirosław Dubik, kierownik Działu Inwestycji i Remontów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W ramach inwestycji przebudowano w sumie 490 metrów sieci wodociągowej oraz wyeksploatowane przyłącza wodociągowe. Koszt inwestycji to ponad 900 tys. zł netto. – Dodatkowo na całej trasie robót drogowych zostaną wymienione pokrywy studni kanalizacyjnych należących do BPK – dodaje Mirosław Dubik.

Rozpoczęły się kompleksowe prace na Piekarskiej

Teraz, BPK wspólnie z MZDiM i Tramwajami Śląskimi pracuje na ul. Piekarskiej, gdzie w sierpniu rozpoczęła się kompleksowa przebudowa na odcinku od ul. Sądowej do cmentarza komunalnego. – Podobnie, jak w przypadku ul. Dworcowej, wymieniamy sieć wodociągową na całej długości Piekarskiej – większa część prac zostanie wykonana metodą bezwykopową, przewiertu sterowanego. Koszt inwestycji to 3 mln zł – mówi Mirosław Dubik. Dodatkowo, podczas przebudowy ul. Piekarskiej, BPK planuje dokonać renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości ok. 1 km. wraz z renowacją ok. 600 metrów przyłączy. Prace te będą odbywać się w całości metodą bezwykopową (utwardzonego rękawa UV).

– Wybrana technologia przyspieszy wykonanie prac i ograniczy utrudnienia związane z prowadzeniem prac metodą wykopową (wykopy na głębokości od 3 do 5 metrów). Koszt inwestycji to ponad 900 tys. zł netto. Podobnie jak w ulicy Dworcowej na całej trasie robót drogowych wymienione zostaną pokrywy studni kanalizacyjnych należących do BPK – zapowiada kierownik Działu Inwestycji i Remontów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Kompleksowy remont

Wspólne prowadzenie prac przez kilka podmiotów przekłada się na konkretne profity dla mieszkańców kamienic znajdujących się przy remontowanych ulicach, skracając do minimum czas niedogodności związanych z remontem.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

BPK wodomierz 264x160 3

Zabezpiecz wodomierz i wewnętrzną instalację wodociągową!

BPK 281 nowe 1

ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: odpłatne przejmowanie sieci wod.-kan.

Ścieki pod kontrolą

Ścieki pod kontrolą

ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków

BPK inwestuje w OZE, żeby utrzymać w ryzach koszty energii

BPK zdjęcie główne 25 01 2022

BPK ostrzega: Uwaga na fałszywych pracowników wodociągów

Podlaczsiez BPK

Przyłącz się do sieci z BPK