Bytom wspomoże działkowców. Ruszył nabór wniosków o dotacje

ROD-y od kilku lat przeżywają renesans. Polacy znów chcą wypoczywać na działkach. Miasto Bytom postanowiło wesprzeć tutejsze ogrody działkowe i przeznaczy na ich modernizację kilkaset tysięcy złotych w tym roku. Nabór wniosków już ruszył.

Mem dotacja rod

W styczniu Rada Miejska przyjęła uchwałę określającą zasady przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Bytom na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To rozwiązanie, które funkcjonuje już w innych miastach, w tym m.in. w sąsiednim Zabrzu. Finansowe wsparcie dla działkowców przekazuje nawet województwo śląskie, i to już od trzech lat.

- W zeszłym roku z urzędem skontaktowali się zarządcy ogrodów działkowych. Poinformowali nas, że zarówno Urząd Marszałkowski, jak i gminy ościenne takiego finansowania udzielają. Zgłosili również swoje potrzeby, jakie widzą w zakresie, w którym chcieliby naszego wsparcia w rozwoju swojej infrastruktury. My widzimy, że takie wsparcie jest im potrzebne, chociaż ze względu na to, żeby przeciwdziałać temu, co się dzieje dookoła ogrodów działkowych - powiedział na sesji Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.

Na dofinansowania zabezpieczono w budżecie w tym roku sumę 200 tysięcy złotych. ROD-y będą mogły otrzymać wsparcie o wartości od 10 do 50 tys. zł, które jednak nie będzie przekraczać 80% kosztów realizacji danego zadania.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

W piątek, 16 lutego, Urząd Miejski ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. O przyznanie dofinansowania mogą się starać stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD-y zgodnie z zapisami ustawy z 13 grudnia 2013 r.

Miasto będzie wspierać następujące zadania:

  1. modernizację systemu ogrzewania z nieefektywnego źródła ciepła na proekologiczne poprzez wymianę źródła ciepła montaż ekologicznych źródeł zasilania w energię cieplną lub elektryczną i poprawę efektywności energetycznej w Domu Działkowca;
  2. budowę lub modernizację placyku gospodarczego dla odbioru odpadów komunalnych z terenu ROD;
  3. wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, wejść do ROD;
  4. budowę, modernizację alejek znajdujących się na terenie ROD;
  5. budowę infrastruktury sieciowej: woda, ścieki (w tym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz zagospodarowanie wód opadowych;
  6. budowę instalacji eklektycznej na terenie ROD;
  7. uruchomienie monitoringu wizyjnego na terenie ROD;
  8. zagospodarowanie części wspólnej na poprawę warunków tj.: miejsce/plac postojowo – rozładunkowy dla ROD.
- Tu, na Górnym Śląsku przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje związane z ogrodami działkowymi są ważne i stanowią istotną dziedzinę życia społecznego. Chcemy, aby m.in. dzięki dotacjom celowym Rodzinne Ogrody Działkowe nadal się rozwijały, modernizowały. O takim wsparciu rozmawialiśmy niejednokrotnie z zarządami ROD podczas cyklicznych spotkań - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Wnioski o dotacje należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej najpóźniej do 15 marca 2024 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi nie później, niż 10 kwietnia. Więcej informacji na temat dofinansowań można uzyskać w Referacie Ekologii Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu w pokoju 110a lub pod numerem telefonu 32 786 83 80.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon