Bytomianie święcili pokarmy w strojach rozbarskich