Bytomskie licea i technika cieszą się zainteresowaniem

Ponad półtorej tysiąca uczniów dostało się do bytomskich szkół ponadpodstawowych. To pozwoli na otwarcie 58 oddziałów.

Zstio bytom

Bytomskie szkoły przyjęły 1619 uczniów, w tym 693 do liceów ogólnokształcących, 661 do techników i 265 do szkół branżowych pierwszego stopnia. W poprzednim roku szkolnym do pierwszych klas przyjęto 1658 uczniów, a jeszcze rok wcześniej 1191.

Największą popularnością wśród kandydatów do szkół technicznych cieszyły się kierunki: technik architektury krajobrazu (Technikum nr 2 - Państwowe Szkoły Budownictwa), technik informatyk (Zespół Szkół Technicznych - Technikum nr 6) oraz technik organizacji turystyki (Technikum nr 1 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich).

W szkołach branżowych najczęściej wybierano zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2) oraz mechanik pojazdów samochodowych (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3).

Z kolei w liceach ogólnokształcących młodzież najchętniej będzie kontynuowała kształcenie w klasach: geograficzno-językowej i przyrodniczej (I Liceum Ogólnokształcące), z edukacją teatralną (II Liceum Ogólnokształcące) oraz o profilu polski-biologia i matematyka-geografia (IV Liceum Ogólnokształcące).

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon