Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma prostą receptę na uciążliwe odpady – jest nią PSZOK

Kiedy odpadu nie można wyrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci, z pomocą przychodzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Każdy mieszkaniec Bytomia, który wnosi do Gminy opłatę za wywóz odpadów, może z niego skorzystać bezpłatnie.

PSZOK

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń. Przed dostarczeniem odpadów zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru.

Ważne dokumenty

Dodatkowo, aby oddać odpady do PSZOK należy okazać jeden z podanych niżej dokumentów: dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane osobowe i fakt zamieszkiwania na terenie Bytomia; kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady; potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której powstały odpady; zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową, zarządcę budynku albo spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK przyjmuje

Bytomski PSZOK przyjmuje cały szereg odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego, przeterminowane leki (i opakowania po lekach), przeterminowane chemikalia (m.in.: opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby), zużyte opony (do 8 sztuk rocznie na nieruchomość/lokal mieszkalny), łącznie zbierane frakcje odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe), bioodpady, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj.: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), a nawet odpady niebezpieczne (pod warunkiem, że posiadają etykiety).

PSZOK nie przyjmuje

Pomimo szerokiego spektrum odpadów, które PSZOK przyjmuje, jest wąska grupa odpadów, której przyjęcia pracownicy Punktu odmówią. To odpady zawierające azbest, papy oraz inne pokrycia dachowe; części samochodowe, takie jak: zderzaki, reflektory, szyby samochodowe i akumulatory itp., odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet); odpady w nieszczelnych, cieknących opakowaniach; odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (w ilościach masowych), odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, zmieszane odpady komunalne oraz sprzęt budowlany.

Jak trafić do bytomskiego PSZOK-u?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Bytomiu przy Al. Jana Pawła II nr 10. Jest czynny od wtorku do piątku w godz. 14-18 oraz w soboty w godz. 9-13. Telefon 668 645 417.

Remont? Zamów bezpłatny kontener lub big bag

Jeśli planujesz remont i nie wiesz co zrobić z gruzem budowlanym, skorzystaj z prostszego rozwiązania niż transport do PSZOK – zamów bezpłatny kontener lub big bag w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zasada działania jest analogiczna do możliwości nieodpłatnego zostawienia odpadów w PSZOK: wystarczy, że wnosisz opłatę za wywóz odpadów za remontowaną nieruchomość. Zamówienia są przyjmowane mailowo pod adresem: ak@um.bytom.pl. W przesłanej wiadomości nie zapomnij podać kto jest zarządcą nieruchomości, jej adres i koniecznie swój numer telefonu.

Odpady wielkogabarytowe zostaw przy śmietniku

PSZOK odbiera zarówno gruz, jak i odpady wielkogabarytowe, ale po co organizować przewóz starej wersalki czy meblościanki, jeśli po prostu można ją zostawić przy najbliższej altanie śmietnikowej? Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z całego miasta jest dostępny na stronie www.bytom.pl oraz w aplikacji EcoHarmonogram.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon