Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi składowisko odpadów i PSZOK