Czy dodatkowe szkolenia są przydatne w znalezieniu pracy?

Znalezienie pracy w dzisiejszych czasach to wcale nie takie proste zadanie, jak się może wydawać. Rynek pracy nieustannie się zmienia. Z tego problemu doskonale zdają sobie sprawę bezrobotni, którzy od wielu tygodni pozostają bez zatrudnienia. Co zatem mogą zrobić, aby ich zgłoszenie wyróżniło się pośród innych? Dodatkowe kursy, ich nigdy za wiele. Dobrym przykładem są bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał! Popraw swoją sytuację na rynku pracy”, którego organizatorem jest Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mysłowicach. Co NCKU ma wspólnego z Bytomiem? Szczegóły poniżej.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bezpłatne szkolenia, nowe możliwości

Nie od dziś wiadomo, że dodatkowe kursy nie tylko podnoszą indywidualne kwalifikacje, ale również dobrze prezentują się w życiorysie. Płatnych szkoleń nie brakuje. Niestety, nie każdy może sobie na nie pozwolić. Czy istnieje jakaś alternatywa? Owszem, istnieje - bezpłatne zajęcia.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mysłowicach, wraz z Bytomskim Klubem Samorządowym doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji osób, które od wielu tygodni, miesięcy pozostają bez pracy. Właśnie dlatego już od ubiegłego roku organizują bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał! Popraw swoją sytuację na rynku pracy” kierowanego do bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia. Zwłaszcza osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Mowa tu o kobietach, a także osobach:

 • W wieku 50 lat i więcej,
 • Z niepełnosprawnościami,
 • Długotrwale bezrobotnych,
 • O niskich kwalifikacjach.

Z bezpłatnych szkoleń mogą również skorzystać także inni, zidentyfikowani w ramach RPO, czyli:

 • Reemigranci oraz repatrianci,
 • Imigranci (także z polskim pochodzeniem),
 • Osoby ubogie - pracujące,
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

a także osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Głównym celem projektu realizowanego przez NCKU jest zwiększenie szans na znalezienie pracy, oczywiście przez samych uczestników szkolenia. Naturalnie nasuwa się pytanie, jakie korzyści płyną z projektu? Cóż, jego uczestnicy mogą liczyć na bezpłatne:

 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym,
 • Wsparcie pośrednika pracy,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
 • Szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,
 • Szkolenia umiejętności „miękkich”,
 • Szkolenia IT,

oraz staż zawodowy, z którego może skorzystać 65 uczestników projektu. Warto podkreślić, że przez okres trwania szkolenia jego uczestnicy otrzymują:

 • Stypendium szkoleniowe lub stażowe,
 • Refundację kosztów dojazdu,
 • Ubezpieczenia NNW,
 • Badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,

a podczas zajęć mają zagwarantowany catering. Naturalnie nasuwa się pytanie, jak zapisać się na bezpłatne szkolenia? Dobre pytanie.

Rekrutacja? To takie proste!

Tak, to prawda. Osoby zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał! Popraw swoją sytuację na rynku pracy” swoje zgłoszenia mogą składać bezpośrednio w:

 • Bytomskim Klubie Samorządowym (ul. Rynek 19/3a, 41-902 Bytom),
 • Oddziale NCKU Sp. z o. o. (ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, tel. 32 222 17 61, tel. kom. 883 834 377, e-mail: biuro@ncku.pl ).

Projekt jest realizowany od 01.01.2021 do 30.06.2023 r. Jego całkowita wartość to: 4 439 297,54 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 4 217 332,66 zł. Każdy moment, to dobry moment na zmiany. Bezpłatne szkolenia dają wiele korzyści. Chodzi nie tylko o zwiększenie szansy na znalezienie pracy, ale i indywidualny rozwój.

Jak zdobyć nowe kwalifikacje? Dzięki bezpłatnym szkoleniom!

Projekt "Wykorzystaj swój potencjał! Popraw swoją sytuację na rynku pracy" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia-konkurs


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022-30.06.2023 r. u osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) pozostających bez zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej u osób zatrudnionych na umowę krótkoterminową, pracujących w ramach umowy cywilnoprawnej, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon