Dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 1