Drewniane rury przetrwały pod ziemią ponad 100 lat!

Przy okazji przebudowy ulicy Piekarskiej w Bytomiu dokonano odkrycia archeologicznego. Robotnicy prowadzący prace ziemne natrafili na długi fragment drewnianego (!) wodociągu. Znalezisko wstępnie jest datowane na XIX w.

Bytom to bardzo stare miasto. Podczas, gdy wiele miejscowości w Polsce dopiero w ostatnich latach zostało przyłączonych do wodociągu i kanalizacji, to nasze miasto dysponuje tego typu infrastrukturą od końca XVII wieku. Wówczas - jak podaje Przemysław Nadolski w książce "Z dziejów bytomskich wodociągów i kanalizacji" - wodę czerpano ze źródła położonego ok. pół mili poza obszarem zabudowanym, zaś by ją doprowadzić do miasta, ułożono drewniane rury o przekroju 100 milimetrów. W późniejszych latach system centralnego zaopatrywania w wodę sukcesywnie rozbudowywano. W 1688 r., po wojnie trzydziestoletniej wybudowano nowy rurociąg doprowadzający do miasta wodę pochodzącą ze źródła św. Jacka znajdującego się w miejscu dzisiejszego kościoła.

Wielowiekowa historia bytomskich wodociągów pozostawiła swój ślad pod ziemią. Już kilkukrotnie podczas realizacji różnych inwestycji w Śródmieściu natrafiano na stare, drewniane rury. Takich odkryć dokonano m.in. w 1929 r., w 1970 r. w północno-wschodnim narożniku Rynku, w 1985 r. przy skrzyżowaniu ul. Jainty i Piekarskiej, a także w 1998 r.

Właśnie dokonano kolejnego odkrycia - tym razem na ulicy Piekarskiej, w pobliżu starej Poczty. Podejrzewa się, że znaleziona tam drewniana rura stanowi dalszy fragment wspomnianego wodociągu, na który natrafiono 38 lat temu. Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że znaleziony rurociąg to belka o średnicy kilkudziesięciu centymetrów z wydrążonym w środku otworem, którym dawniej grawitacyjnie przepływała woda.

Znalezisko zostało już oczyszczone i zabezpieczone, a próbki drewna wysłano do laboratorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konserwacją rury zajmie się specjalistyczne laboratorium w Biskupinie.

- Najlepsza część wodociągu została przekazana do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. które przeprowadzi jego konserwację, zaś pozostała część, która jest w złym stanie technicznym zostanie zadokumentowana na miejscu - podkreśla Radosław Zdaniewicz, archeolog z Górnośląskiej Pracowni Archeologicznej nadzorujący prace na ul. Piekarskiej. - Odkrycie fragmentu wodociągu tylko chwilowo wstrzymało prace w rejonie dawnej poczty przy ul. Piekarskiej. Po zakończeniu prac i zabezpieczeniu resztek wodociągu, drogowcy przystąpili do kontynuuwania robót - dodaje.

Jak wskazuje archeolog nadzorujący plac budowy na ul. Piekarskiej, konstrukcja znalezionego wodociągu jest charakterystyczna przede wszystkim dla czasów nowożytnych. Elementy infrastruktury tego typu wykonywano z pni drzew poprzez wydrążenie w nich otworów przy pomocy specjalnych świdrów. - W przypadku odkrycia na ul. Piekarskiej drewniane rury wykonano z jodły lub sosny, jednak przybliżony wiek drewna będziemy mogli poznać dopiero po szczegółowych badaniach laboratoryjnych - podkreśla Radosław Zdaniewicz.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon