Inscenizacja historyczna - Walki o Miechowice 1945