Jak pozbyć się śmieci po remoncie? Mieszkańcy Bytomia mogą oddać je do PSZOK-u

Planujesz remont? Trzymasz w piwnicy stare opony i akumulatory? Skorzystaj z bezpłatnej możliwości przywiezienia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Jana Pawła II w Bytomiu.

PSZOK Bytom
– Stara lodówka, kanapa, zużyty akumulator – od czasu do czasu każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie można wyrzucić do zwykłych pojemników. W Bytomiu z pomocą przychodzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którego odpady odbiera FCC Polska. Jest to usługa dla mieszkańców, w ramach ponoszonej przez nich opłaty za odbiór odpadów – mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Bytomiu.

Co można przywieźć do punktu?

PSZOK jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą oddać meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także gruz i inne materiały pozostałe po remoncie. Do punktu można też przywieźć zużyte baterie czy przeterminowane lekarstwa, strzykawki i opakowania po lekach.

- PSZOK przyjmuje również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, chemikalia, zużyte opony, bioodpady pochodzące z gospodarstwa domowego i łącznie zbierane frakcje odpadów. Trzeba pamiętać, że odpady przywiezione do PSZOK muszą być już posegregowane – tłumaczy Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska Sp. z o.o.
Skocz do PSZOK!

Godziny funkcjonowania PSZOK

Z PSZOK może skorzystać każdy mieszkaniec Bytomia od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00, a w sobotę od 9:00-13:00. Niezbędny jest tylko dokument, który pozwala jednoznacznie potwierdzić uprawnienia do przekazywania odpadów – jak np. dowód osobisty, zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową czy potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości (szczegóły można znaleźć w strefie mieszkańca na stronie internetowej FCC Polska).

Warto też dokładnie sprawdzić, jakich odpadów do PSZOK oddawać nie można i jakie są ewentualne limity w tym zakresie. Na przykład w przypadku zużytych opon jest to 8 sztuk na jedną nieruchomość a w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 1,5 tony rocznie. Jeśli chodzi o materiały, których PSZOK nie przyjmuje, to są to np. odpady zawierające azbest, a także papę i inne pokrycie dachowe, części samochodowe, odpady w nieszczelnych, cieknących opakowaniach, zmieszane odpady komunalne. Do PSZOK nie mogą też trafiać odpady wskazujące na produkcję masową.

– To bardzo ważne, aby w takich wypadkach współpracować z miastem i oddawać odpady w sposób legalny, do podmiotu, który będzie je odpowiednio przechowywać i utylizować. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nawet z pozoru niewielkie odpady mogą wpływać na nasze środowisko naturalne. Tymczasem – dla przykładu – jedna bateria potrafi zatruć całe metry sześcienne gleby albo nawet 400 litrów wody – mówi Aldona Dydak.

PSZOK - korzyści dla środowiska

Korzystanie z PSZOK nie tylko pomaga chronić środowisko i zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk. To również okazja do tego, aby nasza odpady mogły być ponownie wykorzystane. Tak dzieje się np. z gruzem. Osoby indywidualne mogą z niego skorzystać do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, podsypki pod posadzki lub jako element małej architektury ogrodowej (profilowanie skarp, pagórków, wykonanie drenażu). Z kolei dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, gruz może być przydatny do wykonania warstwy izolacyjnej, budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku, budowy obwałowań i skarp składowiska, kształtowania bryły zamkniętego składowiska, a nawet wypełnienia terenów zdegradowanych ekologicznie i produkcji betonu. Jednak, aby takie ponowne przetworzenie gruzu było możliwe, gruz nie może być zmieszany z innymi rodzajami odpadów. Dlatego tak ważne jest, aby nie mieszać go z farbami, tubami po silikonach czy innymi odpadami niebezpiecznymi.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon