Jak ustalić numer działki?

Numer działki może być nam potrzebny, aby dotrzeć do bardziej istotnych informacji na temat nieruchomości. Na szczęście, łatwo można go ustalić.

Numer dzialki jak ustalic w jakim celu

Numer a identyfikator działki

Najważniejszym dokumentem, który odnosi się do działki jest jej księga wieczysta. Żeby ją odnaleźć należy posiadać indywidualnie nadany jej numer. Nie jest on tożsamy z numerem działki, jednak znajomość tego drugiego może być pomocna w zidentyfikowaniu księgi wieczystej.

Najmniejszą jednostką administracyjnego podziału kraju jest działka ewidencyjna. Każdemu takiemu obszarowi nadaje się numer, nazywany inaczej identyfikatorem.

Jeśli chodzi o numer ewidencyjny działki, jest on liczbą naturalną. Przyjęło się, że w danym obrębie może znajdować się tylko jedna działka z przypisanym danym numerem ewidencyjnym – dzięki temu, jednostki nie mylą się. Warto wiedzieć jak oznaczane są działki po przekształceniach. W przypadku podziału, nowy numer wyraża się ułamkiem (np. 1/2, 1/3, w zależności od tego na ile części podzielono teren). Po połączeniu działek, nowy obszar otrzymuje nowy, kolejny "wolny" w danym obszarze numer.

Bardziej skomplikowanym numerem jest identyfikator, składa się z ciągu liter i cyfr. Nadawany jest dla celów statystycznych i ma służyć odnalezieniu gminy, miasta czy dzielnicy, w której leży dana działka.

Geoportal360.pl – narzędzie pomocne w znajdowaniu numeru działki

Żeby znaleźć numer działki warto skorzystać ze strony Geoportal360.pl. Na stronie znajdziemy mapy o wysokim stopniu szczegółowości. Z łatwością można je powiekszyć na danym obszarze i przyjrzeć się z bliska wyrysowanym granicom działek. Co więcej, po kliknięciu na dany obszar otrzymujemy dostęp do danych dotyczących numeru działki, danych administracyjnych oraz do numeru przypisanego księdze wieczystej. Z Geoportalu możemy przejść bezpośrednio do do strony Ksiegiwieczyste.pl, na której uiszczając niewielką opłatę ustalimy numer księgi. Właśnie po to przydaje się numer działki.

Geoportal pozwala także zweryfikować obręb ewidencyjny. W wynikach wyszukiwania zobaczymy całą listę obrębów, z której to należy ręcznie wybrać ten, w którym według naszej wiedzy leży działka. W ten sposób zostaniemy przeniesieni do odpowiedniej mapy, z której odczytamy numery ewidencyjne. Takie postępowanie pozwoli nam uzyskać adres administracyjny nieruchomości.

Możemy mieć problemy ze zinterpretowaniem identyfikatora działki, który jak wspomniano składa się z ciągu znaków. Na szczęście istnieje program TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, prowadzony przez GUS, który pomaga w weryfikacji tej danej.

Numer działki w Państwowej Ewidencji Gruntów

Innym sposobem uzyskania numeru działki jest udanie się do Państwowej Ewidencji Gruntów, która znajduje się w każdym Starostwie Powiatowym. Należy udać się do jednostki właściwej miejscowo dla konkretnej działki. Tam też możemy uzyskać ustną informację o numerze działki, natomiast powinniśmy mieć świadomość, że nie dowiemy się kto jest właścicielem działki czy też jaki jest numer księgi wieczystej. Dlatego też dużo wygodniejszą, prostszą opcją jest korzystanie z Geoportalu, który pozwala nam na uzyskanie niezbędnych danych bez wykazywania interesu prawnego.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon