Kompleksowa przebudowa ulicy Piłsudskiego w Bytomiu