Koncert jubileuszowy maestro Wiesława Ochmana w Bytomiu