Kultura

Konferencja „Sztuka edukacji” pozwoliła odkryć perełki i upowszechnić projekty realizowane przez ludzi z pasją


„Tu teatr Bytom-Rozbark”

Natomiast jagoda Stuła, przedstawicielka Fundacji Inqubator Teatralny przybliżyła projekt „Tu teatr Bytom-Rozbark”, który składał się z warsztatów teatralnych i fotograficznych. Działania realizowane w związku z przedsięwzięciem koncentrowały się na Rozbarku. Zostały zainicjowane spacerem historycznym po wspomnianej dzielnicy, podczas którego uczestnicy szukali inspiracji do działania. W finale, młodzież nie tylko stworzyła spektakl, ale i przygotowała wystawę fotograficzną. Powstał także przewodnik po Rozbarku, który dostępny jest w Biurze Promocji Bytomia.

Ekspresja i taniec

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać także Magdaleny Futrzyk z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, która opowiadała o improwizacji tanecznej, która może być traktowana jako warsztat do twórczej edukacji i budowania relacji oraz Daniela Leżonia, reprezentującego IMSPACE (Imagination Space Center). Realizowane przez nich projekty stanowią pokłosie współpracy studentów i absolwentów Wydziału teatru Tańca Akademii Sztuk teatralnych w Krakowie.

Wśród prelegentów znaleźli się także bytomscy pedagodzy i przedstawiciele instytucji kultury jak np. Katarzyna Waluda ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu czy Katarzyna Kalina z CSW Kronika oraz Anna Rak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, która przybliżyła słuchaczom projekt „Heinrich Schulc Beuthen. Życie – twórczość – inspiracje”.

Reklama
Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.