Los dworcowej nastawni wciąż niepewny. PLK odwołały się od decyzji Konserwatora

PKP Polskie Linie Kolejowe odwołały się od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wpisał do rejestru zabytków całość unikatowej nastawni bramowej na dworcu w Bytomiu. Zdaniem kolejarzy nastawnia nie posiada cech pozwalających na uznanie jej za zabytek. „Panowie z PKP PLK - gdzie wasz honor?” - pyta Dariusz Pietrucha ze Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

UM Bytom / G. Goik
Nastawnia Bytom

Jeszcze niedawno w tym miejscu pisaliśmy, że zakończyły się wielomiesięczne starania o zachowanie budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt", znajdującej się na terenie stacji kolejowej w Bytomiu. Wygląda jednak na to, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na koniec tej sprawy. PKP PLK odwołały się bowiem od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, który 30 września podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków całego budynku nastawni wraz ze znajdującymi się w niej urządzeniami sterowania ruchem. Całego, czyli wraz z jego murowaną częścią, klatką schodową i parterem.

Z pierwszą decyzję Konserwatora nie zgodziło się Ministerstwo

W pierwszym podejściu do rejestru zabytków wpisana została tylko nadwieszona stalowa część budynku nastawni, stalowe filary oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Z decyzją taką nie zgodziło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ją uchyliło, a WKZ finalnie skorygował swoją decyzję.

- Objęcie ochroną konserwatorską jedynie części obiektu budowlanego, tj. nadwieszonej konstrukcji stalowej wraz ze stalowymi filarami, byłoby niezasadne, gdyż jest ona powiązana ze strukturą murowaną w sposób zapewniający jej konstrukcyjną stabilność oraz przesądzający o jej charakterystycznej formie bramowej nastawni kolejowej. Cały obiekt powstał w tym samym czasie, jako spójne założenie, którego zachowanie w całości leży w interesie społecznym, jako zabytek architektury i budownictwa – można było przeczytać w decyzji Konserwatora. Podkreślił on, że obiekt w całości posiada wartość historyczną (powstał w latach 30-tych XX w.), „ilustrując modernizację i rozbudowę stacji kolejowej w Bytomiu oraz jej historycznej rangi na terenie Górnego Śląska”, a także unikatową wartość architektoniczną i naukową, „gdyż w sposób autentyczny ilustruje myśl techniczną i projektową inżynierii kolejowej o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz z zachowanym wyposażeniem technologicznym”.

Teraz nie zgadza się PLK. Według kolejarzy nastawnia nie posiada cech zabytku

Jak przekazało nam biuro WKZ, wnosząc odwołanie od powtórnej decyzji Konserwatora PKP PLK oprócz zarzutów czysto formalnych podnosi przede wszystkim, iż nastawnia nie posiada cech pozwalających na uznanie jej za zabytek w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a tym samym brak jest podstaw do wpisania jej do rejestru zabytków.

- Tego stanowiska oczywiście Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie podziela – stwierdza Mirosław Rymer, doradca prawny i rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Odwołanie rozpatrzy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tymczasem w Bytomiu po ruchu kolejarzy z PLK konsternacja.

- Panowie z PKP PLK - gdzie wasz honor? - pyta w mediach społecznościowych Dariusz Pietrucha ze Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, które zabiegało o wpisanie nastawni do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Pietrucha cytuje pismo, jakie pod koniec sierpnia PLK skierowała do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawiciele spółki mieli w nim zadeklarować, że z uwagi na „fakt zrozumienia potrzeby zachowania obiektu w stanie nienaruszonym, układ torowy stacji Bytom został zaprojektowany w taki sposób, aby pozostała ona w miejscu istniejącym” (o decyzji PKP PLK dotyczącej zaprojektowania układu torowego stacji tak, aby zachować nastawnię w nienaruszonym stanie mówił też oficjalnie wiceprezydent miasta Michał Bieda).

- Podpisani pod pismem członkowie zarządu PKP PLK - jak do tego ma się owa decyzja? Gdzie wasze słowo? - pyta Pietrucha.

Nastawnia Bytom

Może Cię zainteresować:

Modernistyczna nastawnia kolejowa w Bytomiu w całości wpisana do rejestru zabytków

Autor: Michał Wroński

18/10/2022

Kolej w Katowicach Szopienicach

Może Cię zainteresować:

180 lat temu ruszyła kolej z Wrocławia do Oławy. Później dotarła do Gliwic, Świętochłowic i Mysłowic

Autor: Michał Wroński

11/06/2022

Władysław Grochowski 2

Może Cię zainteresować:

Władysław Grochowski: Chcemy, aby w przyszłym roku Industriada wróciła do EC Szombierki

Autor: Patryk Osadnik

03/09/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon