Miarki odetchnie? MZDiM przymierza się do przebudowy ul. Kilara

Kilometr drogi, który może odkorkować ulicę Łagiewnicką. Mowa oczywiście o ulicy Kilara. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przygotowuje się do jej przebudowy.

Ulica Kilara dawniej była wewnątrzzakładową drogą KWK Rozbark. Po zamknięciu kopalni została otwarta dla wszystkich kierowców i jest chętnie przez nich wykorzystywana w celu ominięcia korkującego się skrzyżowania na Zamłyniu. Jadąc ulicą Łagiewnicką w stronę centrum wystarczy odbić w prawo przy Powiatowym Urzędzie Pracy, aby przejechać na Chorzowską i w ten sposób zaoszczędzić cenny czas.

Droga nie została jednak przystosowana do intensywnego ruchu pojazdów, dlatego co rusz pojawiają się na niej nowe dziury. W dodatku oba jej krańce są powykręcane, a niemal na całej długości brakuje chodnika i oświetlenia. Jej standard jest więc znacznie niższy, niż równolegle biegnąca do niej ul. Miarki, choć w przeciwieństwie do niej biegnie przez tereny niezamieszkałe i dzięki temu nie generuje żadnych uciążliwości dla mieszkańców.

Kilara ma potencjał, by nieco odciążyć centrum Bytomia z ruchu tranzytowego, szczególnie że zgodnie z planami ma się z nią łączyć jedna z odnóg Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe. Ponadto w sąsiedztwie drogi znajdują się działki inwestycyjne Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i centrum sportowo-wspinaczkowego Skarpa Bytom. Miasto chcąc zwiększyć możliwości inwestycyjne terenów dawnej KWK Rozbark powinno zadbać o poprawę ich skomunikowania.

Aktualnie w ramach modernizacji linii kolejowej 131 prowadzona jest przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Dojazd. Został on powiększony, dzięki czemu będzie pod nim na tyle miejsca, żeby zdołały się minąć dwa samochody i tym samym zostanie zlikwidowane wąskie gardło na łączniku ul. Miarki i Kilara. Miejski Zarząd Dróg i Mostów chce pójść za ciosem i przymierza się do przebudowy ul. Kilara.

Wstęp do przebudowy ulicy Kilara

5 lipca ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej o łącznej długości ok. 1000 metrów. Przed inżynierami zostanie postawione zadanie zaprojektowania przebudowy nie tylko samej jezdni, ale też budowy chodników, drogi rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz zagospodarowania terenu i nasadzeń zieleni.

Jak dowiadujemy się z dokumentacji przetargowej, projektanci będą musieli zmienić geometrię skrzyżowań z ul. Łagiewnicką i Tuwima. Na pierwszym z nich dopuszcza się możliwość budowy sygnalizacji świetlnej, zaś to drugie ma docelowo zyskać układ w kształcie litery T. Obecnie w tym rejonie istnieje ostry zakręt i obie ulice łączą się ze sobą na prowizorycznym rondzie.

Wzdłuż całej drogi planuje się budowę oświetlenia. Przejścia dla pieszych mają zostać dodatkowo doświetlone w celu poprawy widoczności i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Wyzwaniem dla projektantów będzie ograniczenie konieczności wycinki drzew. Elementy infrastruktury będą musiały zostać zaprojektowane w taki sposób, aby wycinek było jak najmniej. Ponadto przewiduje się utworzenie terenów zielonych w nowych miejscach.

Projekt ma powstać w ciągu 1,5 roku. W tym terminie wykonawca będzie musiał również uzyskać prawomocne decyzje administracyjne, które umożliwią w przyszłości realizację inwestycji. Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 15 lipca.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon