Miasto znajduje środki dla Szombierek Bytom

Niestety, klub z tych pieniędzy nie skorzysta. Przynajmniej na razie.

Bytomski2 gorecko

Na ostatnie sesji Rady Miasta zapadła uchwała dotycząca zmiany budżetu na 2013 rok, jednym z jej elementów było przesunięcie 250 tyś zł na sport. To w ramach tych środków „Szombierki” mogą się ubiegać o dofinansowanie. Niestety żeby móc składać wnioski o dofinansowanie, trzeba przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US. Obowiązek braku zaległości wymaga Minister pracy i polityki społecznej, który zawarł wytyczne w rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Klub z Szombierek ma niestety zaległości w płatnościach jeszcze z lat 90 co dyskwalifikuje go na samym początku.

Wygląda na to że wszystkie działania klubu GKS Szombierki Bytom były mocno nieprzemyślane. Starając się o stypendia i publikując list do prezydenta Bartyli władze klubu powinny zapoznać się ze stanem prawnym, a dopiero później kierować żądania do miasta.

Co dalej z finansowaniem bytomskiej GKS-y? Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy rozważa się inne formy wsparcia dla klubu. Ale z tym przyjdzie poczekać do następnej sesji Rady Miasta.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon