Miasto

Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 15 czerwca


Ministerstwo Edukacji Narodowej podało terminy rekrutacji do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do wybranych placówek można składać od 15 czerwca do 10 lipca.

Reklama

Z kolei od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie dotyczące wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie kandydaci będą także mogli zmienić m.in. szkołę, w której chcą podjąć naukę.

Ważne terminy:

  • do 10 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 31 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty, a absolwenci odbiorą zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • do 4 sierpnia uczniowie muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół,
  • od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • 19 sierpnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jak precyzuje ministerstwo, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Co więcej, wyniki postępowania rekrutacyjnego także mogą zostać podane na stronach internetowych szkół.

fot. pixabay.com

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.