Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

Jedna z trzech bytomskich oczyszczalni ścieków wkrótce zakończy działalność. Ścieki mają być przepompowywane w inne miejsce.

Tymoteusz Staniek
Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia ścieków „Bobrek” jest najdłużej funkcjonującym obiektem tego typu w naszym mieście. Oddano go do użytku jeszcze przed wojną, w 1936 roku. Ścieki są w nim oczyszczane metodą mechaniczno-biologiczną. W ciągu doby jest on w stanie przyjąć 800 m3 ścieków, które po oczyszczeniu są odprowadzane do Rowu Miechowickiego.

Chociaż po oczyszczeniu ścieki są na bieżąco poddawane badaniom laboratoryjnym i zgodnie z zapewnieniami Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spełniają obecne normy, to oczyszczalnia „Bobrek” ma przed sobą ostatnie lata funkcjonowania. Po 2027 roku nie będzie bowiem już w stanie spełniać nowych standardów i uznano, że koszt jej przebudowy jest nieuzasadniony z ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego punktu widzenia.

- W ramach inwestycji, likwidacji ulegnie istniejąca oczyszczalnia ścieków, a w jej miejsce zostanie wybudowana nowa przepompownia ścieków wraz z nowymi rurociągami tłocznymi. Przebudowane zostaną istniejące przepompownie ścieków „Orzegowska” i „Modrzewskiego” i rurociągi tłoczne na przepompownię ścieków „Śródmieście”, wymagające modernizacji ze względu na znaczne zużycie infrastruktury i konieczność zwiększenia wydajności spowodowaną m.in.: budową osiedla Fazaniec - informuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Rozpoczęcie prac związanych z likwidacją oczyszczalni i budową przepompowni ma nastąpić w 2023 roku, zaś zakończenie inwestycji przewidywane jest w 2025 r. W pierwszym roku na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 4 mln zł, natomiast całkowity koszt całego przedsięwzięcia jest szacowany na ok. 15 mln. zł.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon