Ostatnie dni, by zgarnąć 5 tysięcy od miasta

Bytom rozdaje mieszkańcom po 5 tysięcy złotych. O przyznanie mikrograntu można starać się jeszcze tylko przez kilka dni.

Pieniądze

Już po raz czwarty bytomianie mogą otrzymać środki na zmianę swojego najbliższego otoczenia, czy organizację lokalnych wydarzeń. W ubiegłym roku padł rekord złożonych wniosków - złożono ich aż 68, z czego 22 uzyskały finansowanie i doczekały się realizacji.

Wyborem projektów zajmuje się operator wyłoniony w konkursie ofert. W tej edycji programu Lokalne Działania odpowiada za to kolektyw organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny, które także opiekują się Lokalem w Bytomiu, czyli specjalnym miejscem dla wszystkich bytomskich NGO-sów.

Lokalne Działania - na co można dostać pieniądze?

Do programu można zgłaszać dwa rodzaje działań:

  • społeczne (np. aktywizujące wydarzenia lokalne, integracyjne spotkania sąsiedzkie)
  • inwestycyjne (m.in. mała architektura, drobne remonty, materiały do niewielkich prac remontowych, urządzanie zieleni, podwórek)

W przypadku tych pierwszych maksymalna kwota grantu wynosi 2500 złotych, zaś na działania inwestycyjne można otrzymać do 5000 zł. Projektodawcy nie muszą dysponować wkładem własnym, lecz warunkiem otrzymania dotacji, jest realizacja przedsięwzięcia na terenie rewitalizowanym (pod tym linkiem można sprawdzić, gdzie można realizować projekty). W tym roku obszar ten został rozszerzony także o tereny niezamieszkałe.

Mikrogranty - dla kogo?

O przyznanie dotacji mogą się starać nie tylko zarejestrowane organizacje pozarządowe, ale także grupy nieformalne złożone z przynajmniej trzech dorosłych osób zamieszkałych w Bytomiu. Grupa nieformalna musi natomiast posiadać swojego patrona w postaci stowarzyszenia lub fundacji z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu. Jedna organizacja pozarządowa może złożyć maksymalnie 5 wniosków, a grupa nieformalna jeden.

Termin składania wniosków do pierwszego naboru mija 27 lutego. Pula dostępnych środków wynosi 80 tys. zł. Jeśli nie zostanie rozdysponowana, to zostanie zorganizowany drugi nabór. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lokalwbytomiu.pl/lokalne-dzialania oraz facebookowej stronie lokal w Bytomiu w specjalnie utworzonym wydarzeniu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon