Pierwsi mieszkańcy Siemianowickiej 29 w nowej odsłonie