Podpisano umowy na modernizację ul. Piekarskiej w Bytomiu