Postny karp a przyroda Górnego Śląska

Wraz z początkiem grudnia tempa nabierają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Z przyjemnością myślimy o świątecznych smakołykach i robimy odpowiednie zakupy. W tym kontekście Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na ostatnie przed świętami spotkanie z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”.

Bytomski4 Postny karp 1

We wtorek, 3 grudnia, o godzinie 17.00 dr Piotr Cempulik z Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego oraz Marta Pankiewicz z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zapraszają na spotkanie „Postny karp a przyroda Górnego Śląska”.

Treścią wykładu będzie spojrzenie na historyczne uwarunkowania sposobów odżywiania się ludności zamieszkującej Europę. Jak wpływały na nie warunki klimatyczne, ekonomiczne oraz związane z religią chrześcijańską posty; udział w odżywianiu się rybami i innymi owocami morza; szybkie rozprzestrzenianie się na naszym kontynencie hodowli karpia? Jaka była rola Cystersów w budowie nowoczesnych struktur umożliwiających zróżnicowaną produkcję żywności? Jak zmieniała się na przestrzeni wieków powierzchnia stawów hodowlanych oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze naszego regionu, z uwzględnieniem sposobów hodowli? A także jak zmieniał się popyt; bioróżnorodność w środowisku stawów rybnych i w ich otoczeniu - plankton, bentos, rośliny naczyniowe, zróżnicowanie gatunkowe ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków?

Będzie to także próba przedstawienia niektórych z tych zagadnień w liczbach, na podstawie wiedzy o kompleksie stawowym Wielikąt (~370ha ogroblowanych stawów rybnych) koło Raciborza, któremu wraz z otoczeniem nadano status zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Przez cały wykład będzie się przewijało pytanie/odpowiedź:

Czy użytkowane stawy hodowlane wzbogaciły/wzbogacają przyrodę Górnego Śląska?

Termin: 3 grudnia 2013, godz. 17.00
Miejsce: świetlica, gmach główny
Prowadzą: dr Piotr Cempulik - Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego, Marta Pankiewicz - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon