PSZOK poleca się na wiosenne porządki

Wiosenna aura sprzyja pracom porządkowym. To także czas wymiany opon oraz idealna pora na prace remontowe. Niepotrzebny sprzęt domowy, zbędne meble, stare opony czy odpady poremontowe oddaj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Pszok 1

Do PSZOK prowadzonego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przyjmowane są odpady komunalne, zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców Bytomia w związku z zamieszkiwaniem nieruchomości, co do której jej właściciel złożył Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach lub pojemnikach.

PSZOK poleca się na wiosenne porządki

W celu oddania odpadów do PSZOK należy okazać jeden z następujących dokumentów: dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane osobowe i fakt zamieszkiwania na terenie Bytomia, kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową, zarządcę budynku albo spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pamiętaj, że odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń.

Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach,
 • przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),
 • zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),
 • łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji pochodzące z nieruchomości zamieszkałych,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne.
PSZOK poleca się na wiosenne porządki

Do PSZOK nie przyjmujemy:

 • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych,
 • części samochodowych tj. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe, akumulatory itp.,
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet),
 • odpadów w nieszczelnych, cieknących opakowaniach,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – odpadów w ilościach masowych,
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • sprzętu budowlanego.

Dane teleadresowe: al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
tel. 668-645-417 (nr tel. bezpośrednio do PSZOK)

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 11:00 - 18:00
sobota - 9:00: 13:00
W dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne ustalone przez Zarząd BPK SP. z o.o. PSZOK jest nieczynny.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon