Sala gimnastyczna GKS Rozbark doczeka się nowego dachu

Krok po kroku wieloletnie zaniedbania na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Tuwima są usuwane. Tym razem miasto zmodernizuje dach sali gimnastycznej, który od dawna czekał na generalny remont.

Wielu uważa stadion Rozbarku za najładniejszy obiekt piłkarski w Bytomiu. Niestety wraz z momentem zamknięcia kopalni zaczęła się jego powolna degradacja, choć już wcześniej pewne rzeczy były tam zaniedbywane. Tak było m.in. z dachem sali gimnastycznej, o którym byli wychowankowie klubu wspominają, że już ok. 20 lat temu były z nim problemy.

Dach sali gimnastycznej grozi zawaleniem

W ostatnim czasie budynek sali został wyłączony z użytkowania ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną w związku z uszkodzoną konstrukcją dachu. W czerwcu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wykonanie naprawy. Obiekt tymczasem jest administrowany przez klub sportowy, który dysponuje kompleksem w ramach umowy użyczenia i tym samym odpowiada za m.in. utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym poprzez prowadzenie remontów bieżących, napraw i konserwacji.

Ciężar sfinansowania modernizacji dachu jednak wzięło na siebie miasto. We wrześniu ogłoszony został przetarg, lecz ostatecznie wpłynęła tylko jedna oferta i to wyższa od wcześniej założonej kwoty. Miasto chciało przeznaczyć na ten cel 250 tys. zł, natomiast jedyny oferent zaproponował cenę 369 tys. zł. Czasu nie ma zbyt wiele, ponieważ istnieje realna groźba zawalenia całej połaci dachowej, a nie ma żadnej pewności, że powtórzenie przetargu przyniosłoby jakiekolwiek oszczędności (galopująca inflacja sprawia, że ceny usług budowlanych i materiałów rosną z miesiąca na miesiąc).

Miasto przeznaczy ponad 300 tys. zł na naprawę

Dziś zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, by wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które pozwolą sfinansować przebudowę dachu. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, co umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu. Teraz jeszcze musi zostać zawarta umowa z wykonawcą i w ciągu 70 dni od tego momentu powinna zostać przeprowadzona przebudowa dachu. Ze względu na to, że zadanie będzie realizowane na przełomie roku, w 2022 roku gmina rozpocznie realizację inwestycji i przeznaczy na ten cel 295 tys. zł - natomiast w przyszłym roku - 74 tys. zł.

Inwestycja będzie prowadzona w systemie projektuj-buduj. Wykonawca będzie miał 4 tygodnie na przygotowanie projektu, po czym będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Zakres robót obejmuje m.in. rozebranie starej i wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz ułożenie pokrycia z papy, wykonanie obróbek blacharskich, montaż nowych rynien i rur spustowych, a także wentylacji grawitacyjnej i instalacji odgromowej.

Przebudowa dachu będzie kolejną inwestycją przeprowadzoną na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Tuwima w ciągu zaledwie kilku lat. Wcześniej na zlecenie miasta odnowiono konstrukcję zadaszenia trybuny głównej, która również była wyłączona z użytku z powodu złego stanu zagrażającego osobom przebywającym na widowni oraz zmodernizowano boczne boisko, na którym wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Wartość tych prac wyniosła 4 mln 585 tys. zł, z czego ponad 2 mln zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska 2020.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon