Sejmik za przejęciem EC Szombierki. Teraz czas na radnych z Bytomia

Sejmik Województwa Śląskiego - w ślad za deklaracją marszałka Jakuba Chełstowskiego z zeszłego tygodnia - przyjął uchwałę w sprawie podjęcia wspólnych starań z miastem Bytom w kierunku przejęcia zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki. Teraz podobną uchwałę powinni przyjąć bytomscy radni. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

EC Szombierki

Niecały tydzień temu podczas konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczną Industriadę Jakub Chełstowski oświadczył, że władze województwa wesprą starania prezydenta Bytomia w sprawie EC Szombierki. Mariusz Wołosz od miesięcy stara się różnymi sposobami przekonać prywatnego właściciela zabytkowego kompleksu do zadbania o obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i prawem dotyczącym ochrony zabytków. Na jego wniosek odbył się szereg kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czego skutkiem było wydanie nakazów przeprowadzenia prac zabezpieczających budynki dawnej elektrowni, a nawet przyznanie środków na ten cel. Niestety właściciel nie zastosował się do nich. Prezydent podjął więc poważniejsze kroki i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ta z kolei wszczęła postępowanie w tej sprawie, co może zakończyć się ukaraniem nieodpowiedzialnego właściciela EC Szombierki. W sytuacji, w której spółka i fundacja zarządzające tzw. Industrialną Katedrą nie są w stanie utrzymać jej we właściwym stanie, Mariusz Wołosz zaproponował przejęcie problematycznej nieruchomości, także poprzez odkupienie za cenę, za jaką kupiono ją w 2016 roku od koncernu Fortum. Niestety oferta nie została entuzjastycznie przyjęta przez drugą stronę...

Na Elektrociepłowni Szombierki ciążą coraz większe długi. Aktualnie trwa postępowanie komornicze, w ramach którego trwa szacowanie wartości gruntów otaczających historyczny zakład, ale póki co jeszcze bez niego samego. Jest to więc ostatni moment na przejęcie nieruchomości w całości, ponieważ w drodze licytacji komorniczych poszczególne działki i zabudowania mogą zostać rozparcelowane między różnych nabywców, co poważnie utrudniłoby ewentualną rewitalizację tego obszaru. Deklaracja marszałka oznacza, że województwo zaangażuje się zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym w proces przejęcia EC Szombierki z rąk obecnego właściciela. Ponadto ma również w późniejszym czasie wspólnie z miastem utrzymywać i inwestować w ten obiekt.

Sejmik jednogłośny

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmik niemal jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie poparcia współpracy Województwa Śląskiego z Miastem Bytom w celu przejęcia Elektrociepłowni Szombierki. Głos Za oddali niemal wszyscy obecni radni ze wszystkich ugrupowań, za wyjątkiem Marka Gzika, który nie przystąpił do głosowania.

- Dostrzegamy znaczenie tego monumentalnego zespołu fabrycznego, które jest miejscem ikonicznym, gdzie w nieodległej przeszłości organizowano wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, a także fenomen społeczny tego miejsca, który stał się przyczyną niezwykłego zaangażowania społeczności lokalnej (i nie tylko), działającej w celu uratowania tego zespołu. Mamy nadzieję, że współpraca Województwa Śląskiego z Miastem Bytom zapobiegnie postępującej degradacji tego obiektu i będzie podstawą do nadania temu miejscu należnej mu oprawy, aby było świadectwem industrialnej przeszłości, która należy do nas wszystkich, współczesnych i przyszłych pokoleń - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak udało nam się dowiedzieć, prezydent Mariusz Wołosz wystąpił do przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Janasa z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której rajcowie zajęliby się analogiczną uchwałą. W ten sposób strona miejska także wyraziłaby wolę współpracy z województwem w sprawie przejęcia EC Szombierki. Posiedzenie prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, aczkolwiek ostateczną decyzję o dacie podejmie prezydium rady.

Miasto ma drugą szansę - czy ją wykorzysta?

Można spodziewać się, że radni również poprą starania o przejęcie tego zabytkowego kompleksu, gdyż sam prezydent pozytywnie wypowiada się o pomyśle współpracy z województwem w tym zakresie. To kolejny raz, gdy miasto Bytom ma szansę zrobić coś w tej kwestii. Należy przypomnieć, że województwo chciało odkupić elektrociepłownię już w 2016 roku, lecz skonfliktowany z ówczesnym marszałkiem prezydent Damian Bartyla zarekomendował firmie Fortum sprzedaż nieruchomości obecnemu właścicielowi. Dziś sytuacja zapewne byłaby zupełnie inna i raczej bylibyśmy świadkami wspaniałej rewitalizacji EC Szombierki, zamiast obserwować proces jej stopniowej degradacji... Przecież w 2018 roku przyznano dotację unijną w wysokości 14 milionów złotych na odnowę kompleksu, ale niestety zarządzająca nim fundacja nie była w stanie zapewnić wkładu własnego do projektu i musiała zrezygnować z tej pomocy.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon