Słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu III Wieku zainaugurowali rok akademicki