Słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali nowy rok akademicki