Szansa dla poszukujących zatrudnienia Bytomian po 50-tce

Darmowy kurs spawania stali niestopowych lub robót wykończeniowych, a po nim kilkumiesięczny płatny staż – czyli projekt „Energia 50” dla osób po 50–tce, poszukujących pracy.

Bytomski4 energa50

Kończy się rekrutacja do ostatnich grup szkoleniowych projektu Energia50. Projekt to szansa dla osób poszukujących możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu uzyskają fachową wiedzę wraz z możliwością odbycia płatnych staży u pracodawców zainteresowanych przyjęciem pracowników.

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy Bytomia, w wieku powyżej 50 lat, pozostający bez zatrudnienia. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do grup szkoleniowych: Spawanie stali niestopowych metodą TIG, MIG, MAG oraz Pracownik Robót Wykończeniowych. Zapisy przyjmuje biuro projektu zlokalizowane w Bytomiu ul. Kazimierza Pułaskiego 3 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości), czynne w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00.

Z oferty projektu Energia50 skorzystało dotychczas 60 osób. Uczestnicy po zakończeniu szkoleń (zrealizowane zostały szkolenia: opiekun osób starszych, spawalnictwo i pracownik robót wykończeniowych) zostali skierowani do odbycia stażów w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność w rzeczonej branży i poszukujących pracowników.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon