Sześć lat unijnych inwestycji PEC-u

W latach 2017-2022 PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu otrzymał dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 dla czterech projektów, z których jeden zakończył się w 2018 r., a pozostałe trzy zostaną zrealizowane do 2023 roku.

PEC Bytom
Napowietrzna linia cieplownicza

Zakrojone na szeroką skalę inwestycje dotyczą poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, od 2017 roku zbudowano ponad 340 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano lub zbudowano ok. 30 km sieci ciepłowniczych. Korzyści płynące z realizacji tych projektów to: uniknięte emisje CO2 ok. 6 425 Mg/rok – jest to ok. 3 200 ton niespalonego węgla, zmniejszenie emisji pyłów ok. 48 Mg/rok – jest to równoważność likwidacji ponad 950 pieców węglowych oraz zmniejszenie zużycia energii o ok. 118 tys. GJ/rok – co umożliwiłoby użytkowanie 11 tys. samochodów elektrycznych w okresie 10 lat.

Dzięki przeprowadzeniu wieloletnich inwestycji zwiększyła się niezawodność dostaw ciepła, a także wyraźnie poprawiła się, odczuwalna przez mieszkańców, jakość powietrza w Bytomiu.

Wykonywane w 2022 roku przedsięwzięcia obejmują: budowę 4 indywidualnych węzłów cieplnych oraz modernizację i budowę ok. 1,2 km sieci ciepłowniczej. Prace prowadzone są na terenie Śródmieścia (m.in. rejon ul. Pułaskiego, Wrocławska), Łagiewnik (rejon ul. Palińskiego, Św. Cyryla i Metodego) i Miechowic (rejon ul. Elektrownia). Dzięki realizacji zadań, m.in. została zlikwidowana lokalna kotłownia przy ul. Korfantego. Okoliczni mieszkańcy szybko odczują różnicę, bowiem zmniejszenie zużycia energii końcowej pozwoliłoby ogrzać rocznie ok. 20 domków.

Inwestycje prowadzone są w ramach projektów: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023” oraz „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”.

Równocześnie prowadzone są działania informacyjno-promocyjne projektów. 23 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 49 w Bytomiu odbyła się, kolejna w tym roku szkolnym, Lekcja Ciepła. Przedszkola i szkoły podstawowe z terenu Bytomia i Radzionkowa zainteresowane przeprowadzeniem takich zajęć, prosimy o kontakt na adres: marketing@pec.bytom.pl

Napowietrzna linia cieplownicza

Spółka dziękuje wszystkim, którzy razem z nią prowadzą działania ograniczające poziom niskiej emisji. Ze względu na uciążliwość prac ziemnych, PEC pragnie przeprosić za utrudnienia i dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość.

www.pec.bytom.pl

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon