Szyby Rycerskie w przebudowie

To boczna ulica mająca jednak duże znaczenie. Przy ul. Szyby Rycerskie działa bowiem wiele firm, które dają zatrudnienie znaczniej grupie bytomian. Teraz droga doczekała się przebudowy.

Byt remont ulicy szyby rycerskie

Chyba każdy wie, jak ważne dla rozwoju biznesu są dobre drogi. Ulica Szyby Rycerskie stanowi główny dojazd do przedsiębiorstw działających na terenach po dawnej Hucie Zygmunt w Łagiewnikach. Niestety droga od dawna prosiła się o solidny remont i na pewno nie ułatwiała tamtejszym firmom prowadzenia działalności.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 550 tys. zł na ul. Szyby Rycerskie mogły ruszyć prace budowlane. - Otrzymane środki zewnętrzne w połączeniu z gminnym wkładem finansowym sprawiają, że w naszym mieście mogą być realizowane tak ważne inwestycje. Przebudowa ulicy Szyby Rycerskie, która spełnia istotną rolę w łagiewnickiej strefie gospodarczej, to duży ukłon dla naszych bytomskich przedsiębiorców, prężnie działających firm, czy też podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność w dzielnicy - stwierdził radny Krzysztof Gawenda.

W pierwszej fazie przystąpiono do wycinki drzew pod planowaną budowę chodnika oraz niezbędnych rozbiórek. Następnie zostaną przeprowadzone roboty związane z czyszczeniem, udrożnieniem i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, prace brukarskie i bitumiczne. Cała inwestycja będzie kosztować ok. 1,2 mln zł. Roboty mają potrwać do sierpnia bieżącego roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon