architektura

Biblioteka Miejska w Bytomiu przed termomodernizacją

Chybione modernizacje Bytomia. Jak w mieście psuto dobrą architekturę? Oto przykłady

Modernizacja i renowacja znanych obiektów może doprowadzić do tego, że zostaną oszpecone. Na Śląsku i w Zagłębiu dowodów tego jest bez liku. Niestety, dotyczy to również Bytomia. Oto dwa szczególnie jaskrawe przykłady z samego centrum miasta.