Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK

Pjatk bytom

W Bytomiu znów będą studiować informatycy

Jedna z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w kraju wznowi działalność dydaktyczną w wydziale zamiejscowym w Bytomiu. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych będzie kształcić tu informatyków.