Jerzy Gorzelik

Bytomski5 mniejszosci podpisy

Ślązacy chcą być grupą etniczną

Rada Górnośląska chce zmienić ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych, by uznać Ślązaków za jedną z nich.