lagiewniki stare zdjecia

Polsko-niemiecka granica w Bytomiu 1922-1939

To tu sto lat temu przebiegała granica. Łagiewniki i Bytom należeli do dwóch różnych państw [STARE ZDJĘCIA]

Łagiewniki były kiedyś dużą wsią na granicy dzisiejszych Bytomia, Chorzowa i Świętochłowic. Jej spisana historia, jak i jej nazwa, sięgają 1254 roku. Była to wieś zamieszkiwana przez rzemieślników wyrabiających drewniane naczynia, tzw. łągwie. W średniowieczu bednarze byli nazywani właśnie łagiewnikami i stąd pochodzi nazwa obecnej dzielnicy Bytomia. Zobaczcie jej historię na archiwalnych zdjęciach.