leszek engelking

Jerzy Engelking

Leszek Engelking był wierny polszczyźnie. Wybitny tłumacz i poeta pochodził z Bytomia

Leszek Engelking zmarł w wieku 67 lat. Był wybitnym tłumaczem i poetą, a pochodził z Bytomia, do którego wrócił m.in. w jednym ze swoich tomików. - Tęsknota za „krajem lat dziecinnych” wydaje się uczuciem dosyć powszechnym. Wszyscy bowiem jesteśmy wygnańcami - tłumaczył.